گالری

همایش اهداء کارنامه نهم متوسطه، 3 اردیبهشت

جلسه دکتر صفایی با اولیای دانش آموزان ششم ابتدایی، 28 فروردین

همایش اهداء کارنامه ششم ابتدایی، 26 فروردین

اردوی نوروزی 95 (ویژه دانش آموزان ششم ابتدایی و نهم متوسطه)

همایش اهداء کارنامه و جوایز سوم، چهارم، پنجم، 21 اسفند

همایش اهداء کارنامه و جوایز هفتم، هشتم و نهم متوسطه،30بهمن

همایش اهداء کارنامه و جوایز ششم ابتدایی،29 بهمن

مشاوره و اهداء کارنامه 22 بهمن 94

برگزاری آزمون روانشناسی(ویژه دانش آموز) 15 و 16 بهمن 94

برگزاری آزمون روانشناسی(ویژه اولیا) 15 و 16 بهمن 94

آزمون 8 بهمن 94.مدرسه ولیعصر

آزمون 8 بهمن 94 (پسران)

آزمون 8 بهمن 94 (دختران)

همایش سوم دی ماه 94

همایش تغذیه پاییز 94

آزمون 29 آبان

آزمون ترم تابستان 94

همایش بزرگ ایستگاه آخر

X