متوسطه

دوره های ویژه دانش آموزان مقطع متوسطه

آموزش به دانش آموزان این مقطع ظرافتهای خاص خود را می طلبد. دانش آموز از دوران ابتدایی با تعدادی کتاب و چند معلم محدود قدم به دورانی می گذارند که حجم دروس ، کتابها و معلمین وی با مقطع قبلی اصلاً قابل مقایسه نیست. ضمن اینکه متاسفانه بیشترین حجم افت تحصیلی در پایه اول راهنمایی اتفاق می افتد. برای این دسته از دانش آموزان خوب یادگرفتن دروس ریاضی و علوم بسیار حیاتی است.
دانش آموزان عضو موسسه در این مقطع دروس ریاضی و علوم را با کیفیتی عالی فراخواهند گرفت. ضمن اینکه درس علوم را بصورت چهار مبحث تخصصی زیست شناسی ، زمین شناسی ، فیزیک و شیمی یاد گرفته و خود را برای امتحانات مدارس برتر و تیزهوشان آماده می کنند. لازم به ذکر است دوره های راهنمایی موسسه شامل سه ترم بوده که ترم تابستان صرف آموزش مقدماتی بر مبنای کتاب درسی ، ترم پاییز و زمستان صرف آموزش های فراتر از کتاب درسی و در مواردی در سطح دبیرستان و ترم بهار دوره جمع بندی و ارائه نکته و تست و حل مسائل تشریحی جهت آماده سازی این عزیزان برای امتحانات پایانی مدارس و نیز امتحانات ورودی مدارس تیزهوشان و مدارس برتر و طرح معدلسازان جهت کسب نمره 02 در امتحانات پایان ترم مدارس خواهد بود. ضمناً درس هوش و خلاقیت ریاضی نیز در کنار دروس ریاضی و علوم جهت تقویت بنیه هوش و منطق دانش آموزان در هر سه ترم طبق سرفصل های آموزشی مشخص ارائه خواهد شد.

آموزش دانش آموزان پایه هفتم متوسطه بر روی دو درس مهم “ریاضی با رویکرد هوش و خلاقیت” و “علوم تجربی” متمرکز است.

آموزش دانش آموزان پایه هشتم متوسطه بر روی دو درس مهم “ریاضی با رویکرد هوش و خلاقیت” و “علوم تجربی” متمرکز است.

آموزش دانش آموزان پایه نهم متوسطه بر روی پنج درس مهم “ریاضی با رویکرد هوش و خلاقیت”، “فیزیک” ، “شیمی” ، “زیست”و “ادبیات” ، متمرکز است.

X