تست هوش SIT

درخواست برگزاری تست هوش ویژه مدارس و مراکز آموزشی سراسر کشور

داری تائیده رسمی از وزارت آموزش و پرورش و گواهی ثبت اختراع به شماره 56610

آزمون هوش دانش آموز (SIT) چیست ؟

ماهیت هوش

روان شناسان برای ارائه‌ی یک تعریف دقیق از هوش تلاش‌های بسیاری کرده‌اند. از بین نظریه‌پردازان راجع به ماهیت هوش می‌توان سه دانشمند بزرگ را نام برد: اسپیرمن1، که عقیده داشت هوش یکپارچه و کلی است. تورستون2، که بر خلاف اسپیرمن هوش را شامل چند مؤلفه‌ی مستقل از یکدیگر می‌دانست و ورنون3 که بین سال‌های 1940 تا 1987 مدل سلسله مراتبی4 هوش را ارایه کرد و نظریه دو دانشمند پیش از خود، یعنی تورستون و اسپیرمن را کامل کرد.
آزمون‌هایی مانند ریون، کتل و …. که در کشور ما رواج بسیاری دارند بیشتر بر اساس نظریه‌های اسپیرمن و تورستون شکل گرفته‌اند.
از بین نظریه‌های معاصر و مدرن هوش نیز می‌توان به نظریه‌ کارول اشاره کرد. دیدگاه ورنون تشابه زیادی با دیدگاه کارول دارد. دیدگاه کارول در زمینه هوش به عنوان یکی از جامع‌ترین نظریه‌های هوش در قرن بیست و یکم شناخته می‌شود که متخصصین آموزش و پرورش، مربیان، معلمان، پژوهشگران و روان‌سنجان به آن علاقه‌مند بوده و آن را به عنوان معقول‌ترین دیدگاه معاصر در حیطه هوش مطرح می‌کنند.
کارول نیز مانند ورنون هوش را متشکل از سه لایه یا سه سطح می‌داند. آزمون هوش دانش‌آموز SIT با بررسی نظریه ورنون و کارول به وجود آمده و از لحاظ چارچوب نظری یکی از آزمون‌های مدرن هوش به شمار می‌آید.

آیتم های مورد سنجش در تست هوش SIT

حافظه تصویری ( Visual Memory )
اطلاعات ( Information )
هوش ریاضی ( Math Intelligence )
ترتیب تصاویر ( Picture Arrangement )
مکان یابی هندسی (فقط در مقیاس نوجوانان) ( Geometrical Ability )
طبقه بندی (فقط در مقیاس کودک) ( Assortment )
سؤالات متحرک سازی و معمای ( Molls ( Mutually Or Thogonal Latin Square

کارنامه آزمون هوش SIT

پس از آزمون هوش SIT کارنامه‌ای شامل اطلاعات بسیار متنوع و مفید به دانش‌آموزان ارائه می شود که جنبه‌ی تشخیصی دارد و می تواند نوع استعداد دانش‌آموز را مشخص کند. در این آزمون علاوه بر هوشبهر کلی، هوشبهر اختصاصی نیز مشخص می‌شود. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای کارنامه‌ی آزمون SIT مراجعه کنید.

فواید و محدودیت های آزمون هوش

امروزه یکی از بزرگ‌ترین رسالت‌های ما شناخت و پرورش استعداد و سنجش قابلیت‌ها و ضعف‌های دانش‌آموزان به منظور کمک به یکایک آن‌ها در تحقق ظرفیت‌هایشان می‌باشد. ما نباید به خود اجازه دهیم که بسیاری از قابلیت‌های دانش‌آموزان، سنجش نشده و ناشناخته باقی‌ بماند. در واقع، قبل از هر گونه آموزش باید نسبت به شناخت نوع استعداد دانش‌آموزان اقدام کرد تا از این طریق بتوان یک آموزش اصولی و مبتنی بر برنامه را به آن‌ها ارائه کرد. البته این نکته بسیار حائز اهمیت است که اگر آزمون هوش صرفاً جنبه‌ی تشخیصی داشته باشد بی‌فایده است. در اصل نباید نقش تدریس و تربیت را در تحول دانش‌آموزان نادیده گرفت. هوشبهر (IQ) پائین به هیچ وجه نشان دهنده‌ی عدم توانایی دانش‌آموز برای کسب موفقیت نیست، همانطور که هوشبهر (IQ) بالا به هیچ وجه موفقیت دانش‌آموز را تضمین نمی‌کند.
به اولیاء اکیداً توصیه می‌کنیم که در نظر داشته باشند IQ یک داده قابل تغییر است و به هیچ عنوان نباید برای پیشگویی آینده از آن استفاده کرد. سنجش هوش باید باعث شود تا برای کلیه‌ی دانش‌آموزان فرصت‌های مساوی آموزشی فراهم شود و با اطلاعاتی که از آزمون‌های هوش در مورد دانش‌آموزان به دست می‌آوریم برنامه‌ی آموزشی آن‌ها را تعدیل کنیم. به راستی که سرنوشت و حقوق دانش‌آموز در نظام آموزشی کشور بر همه‌چیز مقدم است و در صورتی که اولیاء آگاهانه از آزمون هوش دانش‌آموز (SIT) و مشاوره‌های پس از آن استفاده کنند قطعاً گام مهمی در جهت روشن‌تر کردن آینده فرزندان خود برداشته‌اند.

نحوه ی اجرای آزمون

سؤالات این آزمون به وسیله‌ی یک نمایشـگر نوری برای دانش‌آموزان به نمایش در می‌آیند. در این آزمون از متحرک‌سـازی تصـاویر اسـتفاده شده است که به جذابیت و پویـایی آزمـون کمک می‌کند. دانش‌آمـوزان از طریق دسـتگاه SCT به سؤالات پاسـخ می‌دهند. دسـتگاه SCT امکـان سنجش سرعت پردازش و تصـمیم‌گیری دانش‌‌آمـوزان را فراهـم می‌کنـد. دانش‌آمـوزان اغلب دو سـبک یادگیـری دارنـد. یکی دانش‌آمـوزانی که سـریع پاسخ می‌دهنـد ولی اشـتباهات زیـادی مرتکب می‌شوند و دیگری دانش‌آمـوزانی که کنـد کار می‌کننـد ولی اشـتباهات کمتری مرتکب می‌شوند. در این آزمون مشخص می‌شود دانش‌آموزان از چه دسته‌ای هسـتند و باید در جهت بالا بردن سرعت یا پائین آوردن سرعت و بالا بردن دقت خود گام بردارند.

X